Онцлох мэдээ: Дөрөвдүгээр сарын11-ны өдрийн байдлаар Монгол орны ихэнх гол мөрөн мөснөөс бүрэн чөлөөлөгдсөн хэдий ч зарим гол мөрөнд мөсний үзэгдэл идэвхижиж мөс эрчимтэй хайлж, хаврын шар усны үер цөнгийн хахаатай давхцан голын усны түвшин нэмэгдэж, ус эргээсээ хальж голын эрэг татам орчим усанд автах үзэгдэл ажиглагдаж болзошгүй байна. Имйд ард иргэд хаврын шар усны усны үер болон мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна.

Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-01-05 09:33:25

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2016 оны 10 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), том ширхэглэгт тоосонцор (PM10), нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирлын эхний сар буюу 2016 оны 10 дугаар сард агаар дахь бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг 2015 оны 10 дугаар сартай харьцуулахад PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 9мкг/м3-ээр буюу 9%-иар, PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 11мкг/м3-ээр буюу 22%-иар тус тус бага, азотын давхар исэл NO2-ийн дундаж агууламж 6мкг/м3-ээр буюу 18%-аар их, хүхэрлэг хий SO2-н дундаж агууламж өмнөх оны түвшинд байсан байна. Улаанбаатар хотын 2016 оны 10 дугаар сарын агаарын чанарын төлвийг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харууллаа.

Том ширхэглэгт тоосонцор (РМ10)

Зураг 1.  Хүйтний улирлын том ширхэглэгт тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 105мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас 9%-аар бага байна. (Зураг 1).

Том ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 11 цэгт 324 удаа тодорхойлсноос 48% нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 488 мкг/м3 хүрч ХА-тай харьцуулахад 4.9 дахин их, өмнөх оны 10 дугаар сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.2 дахин их байна.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (РМ2.5)

Зураг 2. Хүйтний улирлын нарийн ширхэглэгт тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 38мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас 22%-аар бага байна. (Зураг 2).

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 6 цэгт 182 удаа тодорхойлсоноос 42% нь АЧС дахь ХХХ-ээс давсан тохиолдол ажиглагджээ. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 239 мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.4 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.5 дахин их байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 3. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр азотын давхар исэл NO2-ийн 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 40мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны дунджаас18%-аар их байна (Зураг 3).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 13 цэгт 384 удаа тодорхойлсноос 19%-д нь АЧС дахь ХА-аас давжээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 99 мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2 дахин их, өмнөх оны тухайн сард ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.2 дахин их байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 4. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2012-2016он

Бохирдуулах бодисын өөрчлөлтийг тооцох зорилгоор өмнөх онуудад тогтвортой ажиллаж ирсэн агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хий SO2-ийн 2016 оны 10-р сарын сарын дундаж агууламжийг тооцон гаргахад 11мкг/м3 байгаа нь өмнөх оны  түвшинд байлаа. (Зураг 3).

Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2016 оны 10 дугаар сард нийт 12 цэгт 356 удаа тодорхойлсноос 6%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагджээ.

10 дугаар сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 101мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2 дахин их, өмнөх онд ажиглагдсан 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламжтай харьцуулахад 1.4 дахин бага байна.

2016 оны 10 дугаар сарын агаарын чанарыг индексээр үнэлэхэд

            Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах зарим суурин харуулуудын 2016 оны 10 дугаар сарын дүнд индекс тооцон тухайн орчны агаарын чанарыг үнэлэхэд. 10 дугаар сард гэр хороололд буюу Толгойт орчимд 2 өдөр агаар их бохирдолтой, 10 өдөр агаар дунд зэргийн  бохирдолтой, 16 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой, 3 өдөр агаар хэвийн түвшин байсан бол томоохон автозамуудын орчимд буюу баруун 4 зам, 13-р хороолол орчимд сарын бүх өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд байжээ. Харин Ургах наран хорооллын орчимд 1 өдөр агаар бага зэргийн бохирдолтой түвшинд бусад өдрүүдэд агаар хэвийн болон цэвэр  түвшинд байсан байна (Зураг 5). Агаар дахь гол бохирдуулах бодисууд нь PM10 болон PM2.5 тоосонцор, азотын давхар исэл NO2, хүхэрлэг хий SO2 байлаа (Зураг 6).  

Зураг 5. 2016 оны 10-р сарын хоногийн агаарын чанарын индекс

агаарын чанарын автомат харуулуудад, %-аар

Зураг 6. Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулах

бодисуудын агаарын чанарын индекс

 

 

 

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.04.05-2021.04.11/ 2021-04-12 1019
Улаанбаатар хотын 2021 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-04-05 1064
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.29-2021.04.04/ 2021-04-05 1091
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.22-2021.03.28/ 2021-03-29 1192
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.15-2021.03.21/ 2021-03-22 1312
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.08-2021.03.14/ 2021-03-15 1317
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.03.01-2021.03.07/ 2021-03-09 1326
Улаанбаатар хотын 2021 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-03-05 1335
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.22-2021.02.28/ 2021-03-01 1362
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.15-2021.02.21/ 2021-02-22 1382
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.08-2021.02.14/ 2021-02-15 1403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.02.01-2021.02.07/ 2021-02-08 1413
Улаанбаатар хотын 2021 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-02-08 1482
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.25-2021.01.31/ 2021-02-01 1492
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.18-2021.01.24/ 2021-01-25 1513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.11-2021.01.17/ 2021-01-18 1523
Улаанбаатар хотын 2020 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-01-11 1534
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.04-2021.01.10/ 2021-01-11 1545
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.28-2021.01.03/ 2021-01-04 1556
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.21-2020.12.27/ 2020-12-28 1564
Улаанбаатар хотын 2020 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-12-25 1575
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.14-2020.12.20/ 2020-12-21 1581
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.07-2020.12.13/ 2020-12-14 1603
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.30-2020.12.06/ 2020-12-07 1614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.23-2020.11.29/ 2020-11-30 1627
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.16-2020.11.22/ 2020-11-23 1634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.09-2020.11.15/ 2020-11-17 1645
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.02-2020.11.08/ 2020-11-09 1656
Улаанбаатар хотын 2020 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-11-04 1663
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.26-2020.11.01/ 2020-11-02 1676
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.19-2020.10.25/ 2020-10-26 1687
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.12-2020.10.18/ 2020-10-19 1697
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.05-2020.10.11/ 2020-10-12 1705
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.28-2020.10.04/ 2020-10-07 1720
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.21-2020.09.27/ 2020-09-28 1735
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.14-2020.09.20/ 2020-09-21 1744
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.07-2020.09.13/ 2020-09-14 1751
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.31-2020.09.06/ 2020-09-07 1760
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.24-2020.08.30/ 2020-09-01 1770
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.17-2020.08.23/ 2020-08-24 1783
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.10-2020.08.16/ 2020-08-18 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.03-2020.08.09/ 2020-08-12 1800
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.27-2020.08.02/ 2020-08-03 1810
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.20-2020.07.26/ 2020-07-27 1822
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.13-2020.07.19/ 2020-07-20 1840
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.29-2020.07.05/ 2020-07-06 1850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.22-2020.06.28/ 2020-06-29 1880
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.15-2020.06.21/ 2020-06-22 1892
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.08-2020.06.14/ 2020-06-15 1900
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.01-2020.06.07/ 2020-06-08 1910
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.25-2020.05.31/ 2020-06-02 1925
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.18-2020.05.24/ 2020-05-26 1934
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.11-2020.05.17/ 2020-05-18 1942
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.04-2020.05.10/ 2020-05-11 1953
Улаанбаатар хотын 2020 оны 4 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-05-06 1964
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.27-2020.05.03/ 2020-05-04 1971
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.20-2020.04.26/ 2020-04-27 1982
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.13-2020.04.19/ 2020-04-20 1995
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.06-2020.04.12/ 2020-04-13 2002
Улаанбаатар хотын 2020 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-04-08 2010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.30-2020.04.05/ 2020-04-06 2023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.23-2020.03.29/ 2020-03-30 2032
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.16-2020.03.22/ 2020-03-23 2041
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.09-2020.03.15/ 2020-03-17 2052
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.02-2020.03.08/ 2020-03-17 2060
Улаанбаатар хотын 2020 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-03-06 2151
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.24-2020.03.01/ 2020-03-02 2160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.17-2020.02.23/ 2020-02-27 2170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.10-2020.02.16/ 2020-02-17 2191
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.03-2020.02.09/ 2020-02-10 2221
Улаанбаатар хотын 2020 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-02-04 2251
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.27-2020.02.02/ 2020-02-03 2261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.20-01.26/ 2020-01-27 2272
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 2282
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 2293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 2300
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 2310
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 2324
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 2343
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 2362
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 2473
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 2492
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 2560
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 2680
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 3016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 3042
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 3256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 3253
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 3460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 3305
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 3356
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 3689
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 3256
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 3151
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 3016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 3039
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 3053
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 3040
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 3061
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 3012
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 3092
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 3509
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 3023
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 3022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 3027
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 3022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 3008
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 3009
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 3041
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 3025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 3030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 3175
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 3303
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 3110
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 3176
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 3031
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 3045
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 3026
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 3031
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 3022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 3036
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 3022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 3025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 3112
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 3019
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 3027
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 3020
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 3323
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 3559
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 3146
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 3043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 3011
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 3054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 3038
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 3100
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 3115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 3313
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 3101
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 3147
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 3265
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 3042
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 3026
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 3025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 3243
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 3640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 3503
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 3159
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 3017
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 3010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 3018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 3108
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 3015
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 3022
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 3030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 3012
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 3021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 3024
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 3030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 3008
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 3014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 3021
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 3028
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 3013
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 3027
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 4115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 3023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 3019
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 3039
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 3053
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 3030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 3054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 3030
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 3089
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 3078
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 3053
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 3030
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 3040
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 4014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 3037
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 3038
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 3032
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 3032
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 3665
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 3915
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 3029
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 3048
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 3050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 3028
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 3097
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 3038
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 3059
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 3036
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 3054
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 3037
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 3060
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 3051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 3046
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 3043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 3050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 3053
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 3066
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 3043
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 3052
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 3062
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 3057
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 3096
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 3057
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 3050
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 3051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 3055
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 3067
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 3086
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 3111
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 3070
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 3061
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 3144
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 3551
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 3091
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 3106
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 3080
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 3075
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 3093
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 3147
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 3208
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 3251
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 3096
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 3169
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 3129
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 3234
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 3092
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 3241
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 3261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 3332
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 3334
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 3131
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 3093
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 3261
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 3422
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 3542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 3304
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 3109
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 3505
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 3211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 3434
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 3382
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 3174
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 3092
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 3374
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 3496
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 3344
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 3102
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 3273
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 3221
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 3381
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 3371
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 3721
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 3759
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 3089
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 3671
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 3255
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 3731
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 3653
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 3171
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3972
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 3942
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 3734
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 3173
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 3602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 3414
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 3712
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 4345
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 3752
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 4022
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3833
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3303
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3293
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 4001
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3922
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 4003
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 5662
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 5925
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 4221
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 6310
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 4222
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 4341
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 3751
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 4301
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 4640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 4006
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 7034
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 4731
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 4572
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 5062
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 5212
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 6652
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 5622
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 7732
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 6611

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2021/04/16

17 цаг

4 39
O
CF
Үзэгдэлгүй
4 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2021/04/16

6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй

8 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store